Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

PhDr. Marcela Wagenknechtová

výchovná poradkyně

Absolvovala studium všeobecně vzdělávacích předmětů pro II. a III. stupeň vzdělávání v oboru český jazyk a literatura – pedagogika (včetně výchovného poradenství) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Na naší škole vyučuje od roku 1990.

Na škole působí jako výchovná poradkyně a předsedkyně komise humanitních předmětů.

Prezentuje školu na přehlídkách středních škol a zabezpečuje styk s veřejností.

Vyučované předměty:

  • Aplikovaná psychologie
  • Český jazyk a komunikace
  • Literární výchova

Telefon: 322 312 622 / linka 518

Místnost: 103


Poslat zprávu