Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT
Informace k výuce do 21. 3. 2021

Informace k výuce do 21. 3. 2021

Informace k výuce do 21. 3. 2021

V období od 22. března 2021 pokračuje distanční výuka dle rozvrhu.

Prezenční kurzy praktické výuky pro druhý ročník

Prezenční kurzy praktické výuky pro druhý ročník

Prezenční kurzy praktické výuky pro druhý ročník

Od pondělí 26. dubna 2021 se na základě usnesení vlády č. 393 realizují intenzivní kurzy praktického vyučování jako prezenční praktická výuka TOS pro třídy druhého ročníku.

#buduhotelovak

#buduhotelovak

#buduhotelovak

Jsme škola s padesátiletou tradicí. Připravujeme odborníky v oboru hotelnictví se zaměřením na HOTEL MANAGEMENT, TOURISM MANAGEMENT a EVENT MANAGEMENT. Spolupracujeme s nejlepšími tuzemskými a zahraničními hotely.

HOTELOVÁ ŠKOLA PODĚBRADY

Hotelová škola,
Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady,

příspěvková organizace
Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady
tel.: 322 312 622, e-mail: info@hsvos.cz

19.03.2021

Pokračování distanční výuky

V období od 22. března 2021 pokračuje distanční výuka dle rozvrhu.

11.05.2021

ABSOLUTORIA VOŠ

Na základě §102, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 7 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o  vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji řádný termín absolutoria ve školním roce 2020/2021 ve dnech 14. – 16. června 2021.

PhDr. Jana Podoláková, ředitelka

Výsledky 1. kola přijímacího řízení k ubytování na DM pro školní rok 2021/2022
Výsledky 1. kola přijímacího řízení k ubytování na DM pro školní rok 2021/2022

V PŘ bylo přihlédnuto ke kilometrové vzdálenosti z místa trvalého bydliště do sídla školy, časové náročnosti, zdravotním a sociálním aspektům, věku žáka (plnoletost, nezletilost), odbydleným rokům, účasti na akcích pořádaných DM, podmínečnému vyloučení žáků. Studenti jsou seřazeni sestupně dle součtu dosaženého počtu bodů za jednolivá kritéria.

Seznam uchazečů navržených k přijetí
Seznam uchazečů navržených k přijetí

Pořadí uchazečů podle výsledku v přijímacím řízení 2021
Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví

Prezenční kurzy praktické výuky pro druhý ročník
Prezenční kurzy praktické výuky pro druhý ročník

Od pondělí 26. dubna 2021 se na základě usnesení vlády č. 393 realizují intenzivní kurzy praktického vyučování jako prezenční praktická výuka TOS pro třídy druhého ročníku.

Evropa přichází do našich kuchyní
Evropa přichází do našich kuchyní

Realizace projektu bude probíhat v dubnu a v květnu. Vše se bude dokumentovat, fotit, natáčet, takže v červnu se můžete těšit na velmi zajímavá videa.

Přijímací řízení 2021/2022
Přijímací řízení 2021/2022

Podle Opatření MŠMT č. j. MSMT-43073/2020-3 v platném znění se mění termín pro školní přijímací zkoušku a termín pro vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

Informace k výuce do 21. 3. 2021
Informace k výuce do 21. 3. 2021

V období od 22. března 2021 pokračuje distanční výuka dle rozvrhu.

Úpravy v organizaci maturitní zkoušky 2021
Úpravy v organizaci maturitní zkoušky 2021

Období školního vyučování ve IV. ročníku probíhá do pátku 14. 5. 2021. Ve dvou posledních týdnech 3. 5. – 14. 5. budou maturantům poskytovány intenzivní opakovací přípravné hodiny v maturitních předmětech.

Program DofE pomáhá i v současné době
Program DofE pomáhá i v současné době

DofE neboli Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je mezinárodní program, který slouží k motivaci a osobnímu rozvoji mladých lidí. První dva týdny byly opravdu náročné, do aktivit, které jsem si zvolila (fitness a hra na flétnu), jsem se občas opravdu nutila, ale jakmile jsem překonala počáteční odpor, začala jsem si aktivity opravdu užívat.

Bezhotovostní platby
Bezhotovostní platby

Vážení rodiče, ve druhém pololetí šk. roku 2020/2021 neprovádějte žádné bezhotovostní finanční úhrady (stravování, ubytování, zálohy TPP). Děkujeme za pochopení.

Výroba čokoládových pralinek – cukrářský kurz
Výroba čokoládových pralinek – cukrářský kurz

Cukrářský kurz Výroba čokoládových pralinek s lektorkou Lucií Průšovou se uskuteční v náhradním termínu.

Klasická cukrařina v moderním pojetí – cukrářský kurz
Klasická cukrařina v moderním pojetí – cukrářský kurz

Cukrářský kurz Klasická cukrařina v moderním pojetí s lektorkou Lucií Průšovou se uskuteční v náhradním termínu.

Hotelovka pomáhá dopisem
Hotelovka pomáhá dopisem

Projekt DOPISOVÁ VÝZVA běží na plné obrátky. Mnozí z dobrovolníků naprosto předčili naše očekávání a zasílají pozdravy plné radosti, víry a naděje.