UČEBNICE PRO PRVNÍ ROČNÍK

Český jazyk a komunikace

 • Český jazyk pro 1. ročník SOŠ (SPN, M. Čechová, J. Kraus, V. Styblík, I. Svobodová)

Anglický jazyk

 • Maturita Solutions 2nd Edition PRE-INTERMEDIATE Student´s Book Czech Edition, autor: Falla T.-Davies P.A, ISBN-10: 0194552934, ISBN-13: 9780194552936, rok vydání 2012
 • Maturita Solutions 2nd Edition PRE-INTERMEDIATE Workbook with Audio CD Pack Czech Edition, autor: Falla T.-Davies P.A, ISBN-10: 0194553590, ISBN-13: 9780194553599, rok vydání 2012

Španělský jazyk

 • Aventura 1 – učebnice s pracovním sešitem + vložené CD , nakl. Klett, ISBN 8073970222

Německý jazyk

 • Direkt neu 1, nakl. Klett, ISBN 9788073970369
 • od 2. pololetí - Pluspunkte Beruf-Erfolgreich in Gastronomie und Hotellerie A2/B1, Cornelsen Verlag Berlin, ISBN 978-3-06-020378-9, rok vydání 2011

Francouzský jazyk

 • Quartier Libre Nouveau 1 (A1) – učeb. s PS + CD - nakladatelství Klett, ISBN 9788073971717

Dějepis

 • Dějepis pro střední odborné školy. Základní směry dějinného vývoje (Čapek, Pátek, nakl. Scientia)

Literární výchova

 • Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století (Vladimír Prokop, vydal O.K. Soft)
 • Čítanka k dějinám literatury od starověku do počátku 19. století (V. Prokop, O.K. Soft)
  (cena jedné učebnice kolem 90 Kč)
 • Teorie literatury pro SŠ (Robert Ibrahim, Fraus 2014)

Základy přírodních věd

 • Chemie pro střední školy (Jiří Banýr, Pavel Beneš a kolektiv)
 • Základy ekologie (Kvasničková )
 • Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU (Štoll)

Matematika

 • L. Hudcová, L. Kubinčíková: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU, Praha, Prométheus (možno používat po celou dobu studia)
 • O. Odvárko: MATEMATIKA PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY - Základní poznatky, Praha, Prométheus
 • Učební materiály na portálu OLAT

Matematika, 1. ročník

Práce s počítačem

 • pracovní listy učitele (dle učebnice Informatika a výpočetní technika pro střední školy - Roubal, CP Books)

Technika administrativy

 • Písemná elektronická komunikace 1 (Kuldová, Kroužek)

Technika obsluhy a služeb

 • Stolničení (Salač)

Technologie přípravy pokrmů

 • Vzdělávací portál Kulinářské umění www.kulinarskeumeni.cz
  - zvýhodněná licence pro žáky po celou dobu jejich studia za 1198 Kč
  - projekt zaměřený na profesionální gastronomické vzdělávání formou video e-learingu
  - určen pro profesionály v gastronomii a studenty gastronomických a hotelových škol

 


Vážení rodiče a studenti,

Projekt Kulinářské umění Hotelová škola a Vyšší odborná škola Poděbrady vyučuje gastronomické předměty dle vzdělávacího projektu Kulinářské umění, který je určen pro hotelové a gastronomické školy a pro profesionály v gastronomii.

Projekt se zaměřuje na výuku jednotlivých kulinářských technik a postupů, které jsou srozumitelně zpracované formou on-line video kurzů profesionálního vaření a je inspirovaný metodikou výuky na světových gastronomických školách. Nejedná se tedy o tradiční učebnici, ale o moderní výuku formou e-learningu, do kterého studenti získají přístup nákupem studentské licence, která je platná na celou dobu jejich studia.

Více se o projektu Kulinářské umění dozvíte na www.kulinarskeumeni.cz

Cena studentské licence na celou dobu studia je 1.200 Kč.

Platbu za studentskou licenci Kulinářského umění uhradíte bezhotovostně, v rámci hromadné platby pro předmět technologie přípravy pokrmů. Informace o bezhotovostních platbách získáte každoročně na schůzce s přijatými, nebo později kdykoliv u vedení školy nebo u třídních učitelů.


Učebnice můžete zakoupit na http://www.KnihaNymburk.cz/

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz