Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Provozní řád školní jídelny

Platný od 1. 9. 2020

Je stanoven na základě:

 • Zákona č. 561/2004, školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, novela vyhlášky č 17/2015 Sb.
 • Vyhlášky ministerstva školství č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, ve znění pozdějších předpisů.

Školní jídelna zajišťuje stravování studentů, pracovníků školských zařízení a cizích strávníků.

Řídí se nutričním doporučením pro školní jídelny dle Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši.

Pokrmy - obědy se musí spotřebovat do 14 hodin (doba ukončení výdeje). Teplé pokrmy jsou uchovány při teplotě nad 60 °C, studené pokrmy do 12°C.

Snídaně studentů se musí spotřebovat do 8 hodin (doba ukončení výdeje). Teplé pokrmy jsou uchovány při teplotě nad 60°C, studené pokrmy jsou uchovány při teplotě do 12°C

Pokrmy - večeře se musí spotřebovat do 19 hodin (doba ukončení výdeje). Teplé pokrmy jsou uchovány při teplotě nad 60°C, studené pokrmy do 12 °C.

Organizace provozu stravování

Doba výdeje pokrmů pro cizí strávníky (od 1. 9. 2020):

 • oběd: 10:30 - 11:00 (na talíře i do jídlonosičů),
 • oběd o prázdninách: 11:00 - 13:00,
 • oběd o víkendech: 12:00 - 13:00.

Doba výdeje pokrmů pro studenty a pro zaměstnance:

 • snídaně + přesnídávka: studenti 6:45 - 7:30,
 • oběd: 11:00 - 14:00,
 • večeře + svačina: studenti 17:45 - 18:30.

Nástupy obsluhujících studentů:

 • snídaně: 06:30,
 • oběd: 10:00,
 • večeře: 16:30.

Ceny stravného studentů:

 • snídaně, přesnídávka: 28 Kč,
 • oběd: 34 Kč,
 • večeře, svačina: 36 Kč.

Závodní stravování:

 • oběd: 80 Kč.

Způsob placení stravného:

 • Studenti: hotově u vedoucí školní jídelny (1. patro, budova hotelu), bankovním převodem.
  Od 1. února 2018 používáme jako variabilní symbol osobní číslo žáka.
 • Zaměstnanci: srážkou ze mzdy.
 • Cizí strávníci: hotově u vedoucí školní jídelny (1. patro, budova hotelu).

Přihlašování a odhlašování stravy:

 • nejpozději do 13:00 předešlého dne,
 • osobně v kanceláři školní jídelny,
 • telefonicky: 325 610 523,
 • e-mailem: jidelna@hsvos.eu,
 • přes objednávkový terminál v recepci hotelu,
 • přes internet - ASTRIS stravování.

Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování a to na dobu neurčitou. Jakoukoliv změnu (ukončení stravování, odchod ze školy, odchod z internátu, změna stravovacích dní, přerušení studia apod.) je strávník povinen včas nahlásit vedoucí školní jídelny.

Studentům ubytovaným na domově mládeže začíná stravování v pondělí snídaní a končí v pátek obědem.
Studenti, kteří vykonávají praxi ve školní jídelně, mají možnost zakoupit si stravu.
Pokud si strávník neodhlásí stravu včas, nemá nárok na náhradu.

V případě nemoci, při neodhlášení stravy, má student nárok 1. den odebrat stravu do jídlonosičů za původní cenu. Další dny nemoci je povinen stravu odhlásit. Pokud tak neučiní, bude mu počítána plná cena stravy. Všichni strávníci, kteří odebírají oběd do hygienicky čistých jídlonosičů (zákaz výdeje do skleněných a jiných nevhodných nádob), nepřistupují k výdejnímu pultu, ale vyčkají příchodu obsluhy.

Školní jídelna je vybavena bezstravenkovým systémem. Strávníci používají čipové karty, které je možné zakoupit u vedoucí školní jídelny. Studenti mohou používat ISIC kartu a vyučující ITIC kartu.

Čipové karty slouží:

 • k objednávání obědů,
 • k odhlašování obědů,
 • k výdeji stravy,
 • pro vstup a výstup ze školy.

Ztráta nebo zapomenutí čipu:

 • Pokud strávník zapomene čip, je toto povinen nahlásit v kanceláři jídelny, obdrží náhradní kartičku.
 • Pokud strávník ztratí čip, je povinen ztrátu hlásit v kanceláři školní jídelny z důvodů zablokování čipu proti zneužití. Strávník si musí koupit novou čipovou kartu.

Úřední hodiny kanceláře školní jídelny:

 • pondělí 09:45 – 10:00 pro studenty,
 • pondělí 11:00 – 12:00 pro cizí strávníky.

Vlastní organizace provozu:

 • Cizí strávníci mají možnost odložit tašky a svršky v jídelně.
 • Studenti si odkládají tašky a svršky ve skříňce v šatně v suterénu budovy školy.
 • Obsluhující studenti odebírají čipové karty a postupně přinášejí objednané pokrmy a nápoje.
 • Studenti (strávníci) sedí způsobně u stolu a čekají na příchod obsluhujících.
 • Odnášení kuchyňského a restauračního nádobí a zařízení mimo prostor školní jídelny se zakazuje.