MATURITNÍ ZKOUŠKA 2021

V souladu s § 77 - § 82 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, podle prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání v platném znění a dále v  souladu se školním vzdělávacím programem S HOSTEM: HOtelnictví s Turismem a Event Managementem, zpracovaným podle rámcového vzdělávacího programu 65 – 42 – M/01 Hotelnictví je konána maturitní zkouška takto:

1. Společná část maturitní zkoušky – 2 povinné zkoušky formou didaktického testu

a) český jazyk a literatura – didaktický test

b) cizí jazyk – didaktický test NEBO matematika – didaktický test

(max. 2 nepovinné zkoušky)
podrobněji o nabídce nepovinných zkoušek: https://maturita.cermat.cz/

2. Profilová část maturitní zkoušky – 5 povinných zkoušek

a) český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška

b) cizí jazyk* – první, zvolený pro didaktický test společné části MZ – písemná práce a ústní zkouška

c) cizí jazyk* – druhý (nezvolený pro SČ MZ) – písemná práce a ústní zkouška
NEBO
matematika – ústní zkouška*

d) teoretická odborná část – ústní zkouška zahrnující předměty vzdělávací oblasti

maturitní zkouška 2011

(**! žák může konat zkoušku ze vzdělávací oblasti cestovní ruch,
pokud navštěvoval volitelný předmět průvodcovská činnost)

e) praktická odborná část – vypracování a obhajoba maturitní práce

(max. 2 nepovinné zkoušky)
Nepovinná maturitní zkouška profilové části může být vykonána z těchto předmětů:
a) matematika
b) cizí jazyk, z něhož není konána zkouška ve společné části

Podrobné informace: maturita.cermat.cz

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz