Ústní maturitní zkouška z cizího jazyka

Ústní maturitní zkoušku z cizího jazyka lze složit jako:

 1. Součást společné části maturitní zkoušky (= „státní maturita“, žák píše DT a PP, více viz maturita.cermat.cz).
 2. Profilovou zkoušku (= „školní maturita“, známka z ústní zkoušky je známkou konečnou na maturitním vysvědčení).
  Žák nemůže konat povinnou zkoušku profilové části ze stejného jazyka,  z něhož skládal povinnou zkoušku ve společné části!
 3. Žák si může volit zkoušky z cizího jazyka podle vlastního uvážení, bez ohledu na to, který jazyk studoval jako tzv. „první cizí jazyk“ nebo tzv. „druhý cizí jazyk“.

Ústní zkouška společné části:

K ústní maturitní zkoušce si žák vylosuje zadání – pracovní list se čtyřmi dílčími úkoly, z nichž každý úkol bude vycházet z jiného tématu.

Všeobecná témata:

 • Osobní údaje,
 • Rodina,
 • Domov, domácnost, nejbližší okolí,
 • Každodenní život,
 • Volný čas, zábava,
 • Cestování a doprava ,
 • Zdraví a hygiena,
 • Jídlo a pití, stravování,
 • Nákupy, platby,
 • Vzdělávání, jazyk,
 • Povolání, zaměstnání, práce,
 • Služby,
 • Společnost, mezilidské vztahy,
 • Životní prostředí,
 • Zeměpis a příroda.

Odborná témata:

 • Snídaně, denní jídla, menu,
 • Česká kuchyně, slavnostní menu,
 • Zahraniční kuchyně (v zemích hovořících daným jazykem),
 • Zdravá výživa, zdravý životní styl,
 • Nápoje, kavárna, bar,
 • Hotel, hotelové služby, animace, ubytovací zařízení v Poděbradech,
 • Recepce, zaměstnanci hotelu,
 • Hotelová škola, Junior, moje praxe,
 • Obchodní korespondence, životopis, přijímací pohovor,
 • Doprava,
 • Turistický průmysl, cestovní kancelář, osobnost průvodce,
 • Reálie:
  - UK / Španělsko / Německo / Francie,
  - USA / Mexiko / Rakousko / Kanada,
  - ostatní anglicky / německy / francouzsky / španělsky mluvící země,
  - hlavní a významná města zemí.
 • Česká republika,
 • Praha,
 • Lázeňství, Poděbrady.

Ústní zkouška profilová:

K ústní profilové maturitní zkoušce si žák vylosuje zadání – pracovní list se čtyřmi dílčími úkoly, které budou vycházet vždy z jednoho tématu.

Témata profilové zkoušky z cizího jazyka:

 1. Snídaně,
 2. Česká kuchyně,
 3. Německá / anglická / francouzská / španělská kuchyně,
 4. Zdravý životní styl,
 5. Nápoje, kavárna,
 6. Rakousko / USA / Belgie / Mexiko,
 7. Doprava,
 8. Hotel a hotelové služby,
 9. Poděbrady,
 10. Naše škola, hotel Junior,
 11. Moje praxe a hotelový personál,
 12. Česká republika,
 13. Německo / UK / Francie / Španělsko,
 14. Lázně,
 15. Praha,
 16. Švýcarsko / Kanada, Irsko, Austrálie, Nový Zéland / Švýcarsko, Kanada / země Latinské Ameriky,
 17. Cestovní kancelář, práce průvodce,
 18. Životní prostředí,
 19. Služby a nákupy,
 20. Cestování.

Schváleno předmětovou komisí cizích jazyků, 28. 8. 2019


NAHRAZOVÁNÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA

Od školního roku 2015/2016 platí nové ustanovení školského zákona, podle kterého může žák naší školy skládat o jednu maturitní zkoušku méně.

„Pokud se v  profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.“ (§81, odst. (6) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění)

Profilovou (školní) maturitní zkoušku z cizího jazyka nemusí skládat žák, který získá z tohoto jazyka mezinárodní certifikát dokládající jazykové znalosti minimálně na úrovni B1 nebo úrovni vyšší. Např. pokud žák z  angličtiny složí mezinárodní zkoušku PET (Preliminary English Test), která dokládá jeho jazykové kompetence v angličtině na úrovni B1, může požádat o tzv. náhradu svojí profilové (školní) maturitní zkoušky z  angličtiny. Tuto maturitní zkoušku potom nebude skládat a na maturitním vysvědčení bude napsáno, že maturitní zkouška z angličtiny je nahrazena mezinárodním certifikátem PET.

MŠMT každoročně vydává Informaci o  zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části. Jedná se o seznam všech konkrétních zkoušek v angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině a ruštině.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

V protokolu a na vysvědčení se u příslušné zkoušky uvádí místo stupně prospěchu slovo „nahrazeno“. Tato zkouška potom není součástí celkového hodnocení (není zahrnuta do průměru známek z maturitní zkoušky), tj. zda žák prospěl nebo prospěl s vyznamenáním. Ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání této zkoušky je přílohou maturitního protokolu.

Pokud tedy žák napíše pretestaci z  angličtiny s úspěšností kolem osmdesáti procent nebo lépe, dá se předpokládat, že zvládne písemné testování i ústní část u mezinárodní zkoušky. O přihlašování u institucí, které tyto zkoušky organizují, o  poplatcích (PET: 2 900 Kč, FCE: 4 400,- Kč) i o termínech se žáci školy mohou informovat u svých jazykových vyučujících, nebo přímo na stránkách www.britishcouncil.cz.

Kromě toho, že úspěšným držitelům mezinárodního certifikátu ubude starost s  jednou maturitní zkouškou, obdrží za tento certifikát také body navíc v  přijímacím řízení našich vysokých škol. Certifikát PET bývá  vyžadován v  zahraničí pro běžné pracovní zařazení v oboru, certifikát FCE je nutnou podmínkou pro studium na zahraničních vysokých školách.

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz