Oslavy jubilea Vyšší odborné školy hotelnictví a turismu Poděbrady

Rok 2016 je pro naši školu rok jubilejní, neboť v září oslavíme neuvěřitelných 20 let našeho působení. Vzhledem k významnému výročí školy věříme, že všichni absolventi a příznivci vyšší odborné školy rádi přijmou pozvání ke společnému setkání v sobotu dne 8. října 2016 v  budově Hotelové školy Poděbrady. Jedná se o předběžnou informaci, program se bude průběžně upřesňovat a veřejnost o něm bude včas informována.

Přejeme si, aby naše říjnové setkání bylo příjemným pro všechny zúčastněné, oceníme proto jakékoliv návrhy aktivit, které by přispěly k zábavnému a zdárnému průběhu dne. Prosíme, aby se vedení školy (vos@hsvos.eu) ohlásili zejména ti absolventi, kteří disponují kontakty pro ročníkovou skupinu nebo nejlépe celý ročník. Také uvítáme šíření této důležité informace na sociálních sítích či s přispěním jiných technologií.

PhDr. Jana Podoláková
ředitelka školy

PhDr. Eva Svobodová
zástupkyně ředitelky pro VOŠ

 

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz