Pokyny ke sportovnímu kurzu 2018

Místo: Penzion U SKÁLY, 407 45 Kytlice


Třídy 2.A, 2.B

Termín: 11. – 16. 9. 2018

Doprava:

 • Příjezd – 11. 9. 2018 individuální do železniční stanice Kytlice. Sraz před nádražím v 13:00 hod.
  Doporučujeme: Poděbrady 09:59 – Jedlová 12:26 – Kytlice 12:33
  (cena 177 Kč / IN50 89 Kč / IN25 133 Kč).
 • Odjezd – individuální 16. 9. 2018.
  Kytlice 13:17 – Jedlová 13:38 – Poděbrady 15:55.

Telefon pedagogického dozoru: Mgr. Michal Škvor – 773 134 502


Třídy 2.C, 2.D

Termín: 16. – 21. 9. 2018

Doprava:

 • Příjezd – 16. 9. 2018 individuální do železniční stanice Kytlice. Sraz před nádražím v 13:00 hod.
  Doporučujeme: Poděbrady 09:59 – Jedlová 12:26 – Kytlice 12:33
  (cena 177 Kč / IN50 89 Kč / IN25 133 Kč).
 • Odjezd – individuální 21. 9. 2018.
  Kytlice 13:17 – Jedlová 13:38 – Poděbrady 15:55.

Telefon pedagogického dozoru: Mgr. Petr Skořepa – 776 112 849


Ubytování: Chatky.

Stravování:

 • Zajištěno v místě 3x denně. Začíná večeří a končí obědem.
 • Bezlepkovou dietu nutno nahlásit předem.

Náplň kurzu:

 1. Praktická příprava: práce s mapou a buzolou, orientace v terénu, turistika, lanové překážky, střelba ze vzduchové pušky a z luku.
 2. Teoretická příprava: první pomoc, ochrana obyvatelstva při mimořádných situacích, topografie.


Povinné vybavení účastníků: turistická a sportovní obuv, sportovní oblečení, pláštěnka, plavky, toaletní potřeby, malý batoh, osobní léky, termoska na vodu, baterka (čelovka), poznámkový sešit. Občanský průkaz, průkaz pojištěnce, peníze pro osobní potřebu.
(hudební nástroj)

Upozornění: sportovní kurz je z důvodu získání kompetencí dle vzdělávacího programu povinný a jeho absolvování je nezbytné k ukončení studia na hotelové škole. Omluvou z účasti je pouze nemoc. Omluvení absolvují kurz ve třetím ročníku.

V době kurzu platí zákaz konzumace alkoholických nápojů, užívání drog a kouření – odstavec 38 školního řádu. Nedodržení tohoto ustanovení bude posuzováno jako hrubé porušení školního řádu. Výchovné opatření podmínečné vyloučení s třetím stupněm z chování.

Cena kurzu: 1950 Kč

Kurz uhraďte bezhotovostní platbou do 30. 6. 2018 na účet školy 18431191/0100

 • variabilní symbol – osobní číslo studenta,
 • specifický symbol – 3170,
 • do zprávy pro příjemce uveďte třídu a jméno studenta.

Při odhlášení před akcí Vám bude vrácen poplatek po odečtení stornovacích poplatků stanovených ubytovatelem.

V Poděbradech 19. 4. 2018
Mgr. Michal Škvor, Mgr. Petr Skořepa

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz