Medové vítání jara na Hotelovce

Hotelová škola Poděbrady přivítala jaro medově.

Hned 20. března se žáci 1. ročníku zúčastnili zajímavé besedy o významu včel v přírodě a medu a dalších včelích produktů ve výživě.

Prezentaci doplněnou  mnoha ochutnávkami vedla Mgr. Kateřina Šulková, majitelka včelí farmy, která poutavou formou uvedla žáky do světa včel a medu. V úvodu motivovala žáky hádankou, zda je med potravina původu rostlinného, když vzniká z nektaru rostlin, anebo živočišného, když nektar zpracovávají na med včely, od nichž pak sladkou a zdravou lahůdku získává člověk...– Co myslíte...??:-)

Poté ve cvičné kuchyni vykouzlil spolu s žáky speciální medový dezert pan Martin Štangl, Michelinským oceněním vyznamenaný kuchař z pražské restaurace Eska. A představil zároveň filozofii své firmy. Restaurace ESKA připravuje speciality výhradně z domácích surovin od regionálních farmářů. Tím podporuje nejen rozkvět domácího hospodářství, ale i přírody a nás všech:-), protože omezením dovozu zboží z druhého konce světa snižuje zátěž pro životní prostředí – vzniká méně emisí, hluku, zátěže na silnicích..., takže se nám všem lépe žije:-)! Taková filozofie je jistě hodna následování, a je dobře, že se s ní seznamují budoucí manageři a majitelé hotelů a restaurací, které naše škola vychovává.

První jarní den byl pak na školním baru ve znamení MEDU. Med ve skleněných dávkovačích na slazení nápojů, nabídka medového dezertu, voňavé svíčky z pravého včelího vosku, to vše spojené s tematickou výzdobou úspěšně završilo dvoudenní medové vítání jara na naší škole.

Ale Medový projekt dál pokračuje! V dubnu plánujeme u příležitosti Dne Země exkurzi do Včelí farmy, aby žáci v praxi viděli a mohli vyzkoušet vše, s čím se během jarních medových dnů seznámili.

Mgr. Daniela Valentová, koordinátorka enviromentální výchovy

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz