Ing. František Smetana

Ve středu 7. února 2018 nás navždy opustil pan Ing. František Smetana.

Hotelová škola Poděbrady bude vždy vzpomínat na svého pana ředitele s úctou a láskou.

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz