Loutkové divadlo

V rámci projektu 72 hodin se část naší třídy rozhodla nacvičit krátkou pohádku, kterou jsme nakonec utvořili jako kombinaci loutkohry a vlastního hraní. Jelikož jsme měli na nácvik pár dní, tak se původní scénář hry Loupežníci a zvířátka musel upravit na 3 krátká dějství. Pro oživení hry jsme vytvořili pro každou zvířecí roli masku a na bílá prostěradla nakreslili prostředí lesa a  dvorku.

V pátek 10. 10. 2014 jsme  po poslední ranní zkoušce vyrazili do Speciální školy v Poděbradech. Čím méně kroků nám zbývalo ke škole, tím více stoupala nervozita. Po uvítání jednou paní učitelkou jsme dostali k dispozici třídu k přípravě naší scény.  Za pár minut jsme byli připraveni. Děti už seděly na svých místech a my začali prvním dějstvím. Děti tleskaly, smály se, obdivovaly loutky a poznávaly zvířátka. I přes občasnou improvizaci a pár přeřeknutí jsme to zvládli a děti nás odměnily velkým potleskem. Bylo hezké vidět, jakou radost dětem udělalo naše malé divadlo.

Poděkování patří všem učitelům, kteří nám umožnili nacvičovat, a zvláště paní učitelce Součkové za její podporu a rady při zkouškách.  Poděkování také patří divadelnímu kroužku, který nám zapůjčil loutky.

Simona Kopecká 3.A

Projekt 72 HODIN - Loutkové představení
 

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz