Dětský den na Jezeře

Naše škola, přesněji třída 2.C, uspořádala dne 2. 6. 2015 v areálu koupaliště Jezero Poděbrady dětský den pro děti z MŠ Žižkov. Naše třída se rozdělila do 7 skupinek, abychom pro děti zajistili co nejvíce atrakcí. První atrakce probíhala tak, že děti musely házet míčky látkovému klaunovi do pusy. Děti se musely trefit, aby klaun neměl hlad. Za splnění úkolů na děti čekaly sladké odměny. Další atrakcí byl bowling, kde bylo cílem shodit všechny kuželky. Poté se děti přesunuly k chytání rybek, samozřejmě ne těch živých, ale těch z papíru, které jsme sami vytvořili. Hned jak dokončily rybolov, šly na opičí dráhu, kde musely chodit po kladině, projít slalom a při tom udržet pingpongový míček na lžičce. Dalším úkolem bylo skákání v pytli a poté procvičení prstíků při přebírání hrachu a čočky. Děti zvládaly vše s přehledem. Abych nezapomněl na poslední sedmou atrakci, na tomto stanovišti jsme dětem nakreslili na obličej, co jsme jim na očích viděli, nebo co si děti sami přály.

Celou akci bych hodnotil velice pozitivně, jak ze strany dětí, které si dopoledne velice užily a usmívaly se jako sluníčka, tak pro nás žáky Hotelové školy, protože když akce končila, odcházeli jsme také s úsměvem na rtech a krásným pocitem, že jsme udělali dobrý skutek a rozradostnili jsme přes sto malých dětí.

Na závěr bych rád poděkoval paní učitelkám z MŠ Žižkov, za jejich výdrž, pevné nervy a perfektní spolupráci.

Filip Matěj 2.C


© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz