Návštěva z Národní kanceláře DofE

5. 2. 2015

Věděli jste, že Nelson Mandela, neohrožený bojovník za lidská práva, byl jedním z významných podporovatelů DofE Award?
 „Naše země velmi potřebuje mladé lidi, kteří jsou zodpovědní, odhodlaní a mají vůli uspět. Je třeba čelit výzvám při budování nové společnosti. To bude vyžadovat silné srdce a hluboký závazek, spojené s láskou a úctou k celému lidstvu." Slova Nelsona Mandely jsou podle nás v DofE Award pravdivá dodnes. Souhlasíme s ním také, že vzdělání mladých lidí, včetně toho, které získávají mimo školní lavice, například v programu DofE Award, je klíčovým nástrojem ke zlepšování společnosti, v níž žijeme, například směrem k větší inkluzi a možnostem uplatnění mladých lidí.

DofE Award je pro mladého člověka především osobní výzvou. Aby si každý účastník programu mohl stanovit cíle odpovídající jeho věku, možnostem a preferencím, má program tři úrovně s odlišnou obtížností – bronzovou, stříbrnou a zlatou. V každé z nich si účastník programu vybírá aktivity a stanovuje cíle ve čtyřech základních oblastech: dovednosti, sport, dobrovolnictví a dobrodružné expedice.

Program založil v roce 1956 manžel britské královny Alžběty, princ Philip, proto se v programu DofE Award spojuje důstojnost britské královské rodiny s klady zážitkové pedagogiky a neopakovatelností velkých dobrodružství. Konkrétní aktivity si účastníci DofE Award vybírají dle vlastních zájmů tak, aby pro ně byly výzvou, potěšením, inspirací a především přínosem. K dosažení bronzu mladým lidem stačí půl roku pravidelné aktivity a absolvování dvoudenní dobrodružné expedice. Zlatý certifikát stojí mnohem víc úsilí, proto ho často mladým lidem předávají významné osobnosti, například britský princ Edward.

V rámci roční kontroly činnosti v programu DofE přijela 5. 2. 2015 na naši školu zástupkyně Národní kanceláře programu DofE Eliška Zelendová za účelem konzultace našeho působení v programu. Celkem je v programu zapojeno 15 studentů, z toho 8 aktivně.

Po krátkém seznámení se současným stavem následovala schůzka s paní ředitelkou, kde jsme se dozvěděli novinky z programu a plány do budoucna. Pozvání přijala i Lenka Procházková, která aktivně působí v programu jako vedoucí. Součástí návštěvy bylo i setkání s účastníky. Naši studenti David Máslo, Jan Bína a Jakub Pospíšil přednesli svůj návrh připravované stříbrné expedice. Jan připravil velmi pěknou prezentaci a svůj elektronicky vedený deník. Jakub měl klasický zápis v deníčku, kdy z jedné strany byla přehledná evidence, z druhé podrobný popis událostí. David měl svůj deník vedený precizně v šanonu, obzvlášť prezentace sportovní aktivity zaujala! Eliška ještě doporučila zvážit stanovenou délku trasy v návaznosti na charakter samotné expedice. Stanoveným cílem je poznávání historie hradů a zámků na Jičínsku. Michaela Vitvarová je téměř u konce své stříbrné cesty, a proto mohla při té příležitosti zkonzultovat s Eliškou své úspěchy i úskalí. Jen Míša rozhodne, jestli ji uvidíme už nyní na předávání cen, a my jí to přejeme!

Výsledkem návštěvy byla pochvala a poděkování za vzorné vedení studentů a doporučení, abychom rozšířili řady nadšenců v tomto programu z řad studentů i učitelů.

Jana Šimáková

 

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz