Podzimní akce DM

  • 11. 10. 2017 – návštěva absolventky DOFE – přednáška o DOFE
  • 12. 10. 2017 – „72 hodin“ – dobrovolné vylepšení okolí školy a DM
  • 17. 10. 2017 – zájezd do Prahy CČM – Černý most
  • 30. 10. 2017 – vyřezávání dýní – „Soutěž o nejlepší dýni“
  • 31. 10. 2017 – návštěva divadelního představení DS Jiří – „Grönholmova metoda“ – Divadlo na Kovárně Poděbrady

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz