Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Mgr. Božena Bartoňková

učitelka

Absolvovala učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (matematika–základy techniky) pro druhý a třetí stupeň na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Na VŠE v Praze získala pedagogickou způsobilost k vyučování předmětů technika administrativy a obchodní korespondence na středních školách.

Na naší škole vyučuje od r. 2006.

Je předsedkyně předmětové komise matematika-práce s počítačem.

Vyučované předměty:

  • Matematika
  • Obchodní korespondence
  • Práce s počítačem
  • Technika administrativy

Telefon: 322 312 622 / linka 525

Místnost: 114


Poslat zprávu