VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Na základě klesajícího vývoje počtu studujících Vyšší odborné školy a vzhledem k výraznému poklesu zájmu o studium v prvním ročníku rozhodlo vedení školy NEVYHLAŠOVAT přijímací řízení voš pro školní rok 2019/2020.

Absolventy hotelových a gastronomických oborů lze přijmout do druhého ročníku na základě uznání předchozího vzdělání (§95 Školského zákona v platném znění). Ředitelka školy posoudí výsledky předchozího vzdělávání uchazeče a popř. mu stanoví rozdílové zkoušky.

Žádosti o přijetí do druhého ročníku VOŠ ve školním roce 2019/2020 je třeba předložit s ověřenou kopií maturitního vysvědčení a s výpisem klasifikace (nebo kopiemi výročních vysvědčení) ze všech ročníků SŠ.

Přijímací řízení VOŠ

Přijímací řízení VOŠ

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz