DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM VOŠ
VE STŘEDU 25. DUBNA 2018 OD 15 DO 17 HODIN

15:15 hodin - úvodní informace pro uchazeče v posluchárně školy (přízemí)

Průběžně
Individuální prohlídka školy:
- školní hotel Junior: recepce, školní jídelna
- přízemí: odborné učebny, školní bar
- 2. a 3. patro: jazykové a počítačové učebny
- nástěnky na chodbách: zahraniční stáže, akce školy

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz