VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODĚBRADY

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Komenského 156/III
290 60  Poděbrady
tel.: 325 610 173
tel.: 325 612 540
e-mail: vos@hsvos.cz


Přihláška ke studiu VOŠ
Informace pro uchazeče o studium VOŠ
Pracovní oděvy BRUDRA


Vyhlášení posledního kola přijímacího řízení
pro uchazeče o studium VOŠ

Ředitelka Hotelové školy, Vyšší odborné školy hotelnictví a turismu a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, příspěvkové organizace se sídlem Komenského 156/7, Poděbrady III, vyhlašuje v souladu s § 94 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, další kolo přijímacího řízení pro přijímání ke studiu na vyšší odborné škole pro školní rok 2018/2019.

Uzávěrka přihlášek je ve středu 26. září 2018

Kritéria přijímacího řízení jsou uvedena zde https://www.hsvos.cz/informace-pro-uchazece.
Přihláškake studiu: prihlaska_ke_studiu_VOS.pdf

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz