Oslavy 50. výročí Hotelové školy v Poděbradech

Oslavy 50. výročí Hotelové školy v Poděbradech

Děkujeme všem, kdo jste přijeli, kdo jste s námi slavili, kdo jste s oslavami pomáhali. Snad jste si oslavy 50. výročí Hotelové školy Poděbrady užili.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODĚBRADY

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Komenského 156/III
290 60  Poděbrady
tel.: 325 610 173
tel.: 325 612 540
e-mail: vos@hsvos.cz


Přihláška ke studiu VOŠ
Informace pro uchazeče o studium VOŠ
Pracovní oděvy BRUDRA


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro uchazeče o studium VOŠ

Ředitelka Hotelové školy, Vyšší odborné školy hotelnictví a turismu a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, příspěvkové organizace se sídlem Komenského 156/7, Poděbrady III, vyhlašuje v souladu s § 94 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

2. kolo přijímacího řízení pro přijímání ke studiu na vyšší odborné škole
pro školní rok 2018/2019.

Pro 2. kolo přijímacího řízení platí stejná kritéria a požadavky jako pro 1. kolo, uvedeno zde https://www.hsvos.cz/informace-pro-uchazece, pouze termín pro odevzdání přihlášky spolu se všemi náležitostmi a ověřenou kopií maturitního vysvědčení je stanoven na 26. července 2018.

Uchazeči, kteří budou konat maturitní zkoušku v podzimním termínu, mohou poslat přihlášku s uvedením této skutečnosti a budou informováni o  dalším postupu.

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz