Informační schůzka s přijatými a jejich rodiči

Ve středu 7. června jsme si Vás pozvali „na dvě party“, od 14:00 a od 15:00 hodin. Přijali jsme Vás čtyři třídy a všichni najednou byste se nám nikam nevešli. Co Vás ve středu v naší škole čeká a co od Vás budeme potřebovat:


Firma BRUDRA pro Vás přes prázdniny zhotoví sadu profesního oblečení do obsluhy a do kuchyně a v jejím oblečení budete chodit také do všech hodin teoretické výuky. Pokud přijedete dříve, můžete už od 12:30 se svými rodiči oblečení nazkoušet a objednat u firmy BRUDRA svoje správné velikosti. Zkoušení a objednávky budou probíhat ve vyhrazených učebnách po celé odpoledne.

Profesní oblečení


TESTY Z ANGLIČTINY budete psát v učebnách - podle seznamů, které na učebny vyvěsíme. Je třeba dodržet začátky testování, které jste obdrželi na pozvánce, od 14:00 do 14:30, nebo od 15:00 do 15:30.

Testy z angličtiny


INFORMACE PRO RODIČE bude ředitelka školy sdělovat zákonným zástupcům v posluchárně ve stejnou dobu, kdy uchazeči píší testy z AJ. Také rodiče jsme si rozdělili do dvou skupin, od 14:00 do 14:30, nebo od 15:00 do 15:30.

Informace pro rodiče


KARTY ISIC: pro zhotovení průkazu ISIC nám musíte spolu s rodiči vyplnit a podepsat objednávku a odevzdat fotografii. Karty slouží ve škole pro vstup do budovy, pro objednávání stravy a používání kopírky s tiskárnou - Školní průkaz ISIC [PDF]

Karty Isic


UČEBNICE: budete si moci vybrat a zakoupit celou sadu nových učebnic nebo jednotlivé nové učebnice z nymburského knihkupectví, popř. z tohoto knihkupectví objednávat i později. KNIHA NYMBURK bude prodávat ve školní restauraci od 14.30.
Další možností je vybrat si levnější knihy na burze použitých učebnic, kterou ve středu organizují studenti.

Učebnice


© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz