VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Vzdělávací program: 65-42-N/02  Řízení hotelnictví a turistických služeb
Obor vzdělání: 65-42-N/.. Hotelnictví

V souladu s právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů jsou výsledky zveřejněny pod číslem jednacím.

Následující dokumenty Vám budou doručeny poštou spolu s rozhodnutím:

Zveřejněno dne 28. 7. 2017

Č. J. VÝSLEDEK
716 přijat bez PZ
717 přijat dodatečně
718 přijat bez PZ
719 přijat bez PZ
720 přijat bez PZ
721 přijat bez PZ
722 přijat bez PZ
723 přijat bez PZ
793 přijat bez PZ
794 přijat bez PZ

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz