VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VOŠ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Vzdělávací program: 65-42-N/02  Řízení hotelnictví a turistických služeb
Obor vzdělání: 65-42-N/.. Hotelnictví

V souladu s právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů jsou výsledky zveřejněny pod číslem jednacím.

Následující dokumenty Vám budou doručeny poštou spolu s rozhodnutím:

Zveřejněno dne 16. 6. 2017

Č. J. VÝSLEDEK
284 přijat bez PZ
289 přijat bez PZ
293 nepřijat pro nespl. podm.
314 přijat bez PZ
375 přijat bez PZ
408 přijat dodatečně
411 přijat dodatečně
413 přijat bez PZ
420 přijat bez PZ
441 přijat bez PZ
445 přijat bez PZ
446 přijat bez PZ
447 přijat dodatečně
449 přijat bez PZ
467 přijat bez PZ
468 přijat bez PZ
470 přijat bez PZ
471 přijat bez PZ
474 přijat bez PZ
480 přijat bez PZ
481 přijat bez PZ
482 přijat bez PZ
489 přijat bez PZ
491 přijat bez PZ
516 přijat bez PZ
517 přijat bez PZ
518 přijat dodatečně
521 přijat bez PZ
522 přijat bez PZ
524 přijat bez PZ
525 přijat dodatečně
529 přijat dodatečně
530 přijat dodatečně
531 přijat bez PZ
538 přijat dodatečně
551 přijat bez PZ
552 přijat bez PZ
553 přijat dodatečně
580 přijat bez PZ
582 přijat bez PZ
584 přijat bez PZ
586 nepřijat pro nespl. podm.

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz