O Českém ráji...

... tvrdí Zdeněk Svěrák, že je přímo pohádkový. Můžeme to jen potvrdit. Zvlášť když jste právě odevzdali absolventskou práci a chcete zahnat myšlenky na očekávaný posudek, případně na blížící se zkouškové období. Návod je jednoduchý: vezmete pár přátel, nějaký proviant a odjedete k rybníkům do jinolického kempu. Do Prachovských skal je to co by kamenem dohodil a počasí máte takové, jaké si zasloužíte = my měli oblohu bez mráčku. V tuto roční dobu sem školní výpravy ještě nemíří a my si užili příjemného poklidu. Za zmínku stojí, že za prvního zaznamenaného turistu lze pokládat císaře rakouského Františka I. (1768 - 1835), který podle dochované pověsti Prachovské skály navštívil a nechal se pronést na nosítkách skalní soutěskou, která pak dostala název Císařská chodba. Současní historikové se k této informaci sice staví poněkud rezervovaně, název Císařská chodba však přetrvává.

V roce 1879 skály navštívil pražský podnikatel Vojta Náprstek s chotí a Klubem amerických dam, které sice nepocházely z Ameriky, jak by se dalo očekávat, ale jako energické, moderní a emancipované se hlásily k americkému způsobu života. Této návštěvy se účastnil i básník Jaroslav Vrchlický. Návštěva proběhla tak, že se spolek nechal dovézt povozy ke skalnímu městu a pak návštěvníci pokračovali pěšky.

My jsme povozy sice nahradili koňskou silou pod kapotou, ale jinak jsme prošli celou tzv. „zelenou“ trasu. Pochopitelně nám náležitě vyhládlo, takže naše „černá“ kuchyně alias táborák fungovala do pozdních nočních hodin. Po vydatné snídani jsme se do skal vrátili, tentokrát však na méně náročnou trasu.

11. až 12. května 2017 studenti 3. VOŠ

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz