Konference k odkazu Karla IV.

Uprostřed labyrintů a bludišť, jmenovitě na zámku v Loučeni, se konala 13. a 14. 9. 2016 konference s názvem Odkaz Karla IV. v ekonomicko-kulturním kontextu, uspořádaná u příležitosti letošních oslav 700. výročí narození Otce vlasti. Konferenci pořádalo pod záštitou Ministerstva kultury České republiky vedení zámku Loučeň a Vysoká škola ekonomická, hosty byli kromě odborníků studenti Vysoké školy hotelové a nechyběli ani studenti z naší vyšší odborné školy. Zajímavý byl nejen program konference, lákalo i okolí zámku, v jehož parku se nachází labyrintárium, první v Čechách a jediné v Evropě, tedy labyrinty a bludiště z nejrůznějších materiálů: pískovcové, provazové, písmenkové, tisové, palisádové, travnaté ... Během konference byla vystavena i jedna z královských korun Karla IV., kterou vytvořil šperkař a zlatník Jiří Urban z Turnova. Korunu si dal zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci římským králem. Včetně příprav na ní pracoval pan Urban se svými spolupracovníky zhruba rok.

Loučeňskou návštěvu jsme završili prohlídkou atraktivních interiérů zámku (ano, došlo i na proslulé zámecké papuče!)

Studenti 2. a 3. VOŠ a Eva Svobodová

 

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz