KLIENTELA S HANDICAPEM

Studenti druhého ročníku Vyšší odborné školy v Poděbradech se v rámci volitelného předmětu Klientela s Handicapem zúčastnili celkem 3 exkurzí.

První exkurze se konala ve Speciální základní škole v Poděbradech. Zúčastnění si měli možnost prohlédnout budovu a prostory se speciálními třídami a vybavením. Poté následovala přednáška o Canisterapii, která se žákům velice líbila.

Druhá exkurze se konala také v Poděbradech, konkrétně ve společnosti MEYRA, která je jednou ze světově uznávaných výrobců invalidních vozíků a rehabilitačních pomůcek. Proškolený personál nás provedl halou a předvedl produkty, které firma vyrábí. Na konec exkurze jsme si mohli invalidní vozíky vyzkoušet. A abych pravdu řekl, řídit ho není vůbec jednoduché. V takové chvíli si teprve člověk uvědomí, jak veliké má štěstí, pokud může jít do školy "po svých".

Třetí exkurze byla v Praze ve výcvikovém středisku vodících psů, v Jinonicích. V rámci prohlídky jsme měli možnost vidět celý komplex. Operační sál i kotce, které slouží pro výcvikové psy. Každý student přinesl nějaký „pamlsek“, který jsme psům věnovali. Na závěr nás čekala velmi zajímavá věc. Každý z nás si mohl zavázat oči a nechat se vést profesionálně vycvičeným psem, který nás vedl přes překážky.  Cestou zpět jsme se v rámci exkurze zastavili ještě na Novoměstské radnici, kde probíhá tzv. "Neviditelná výstava". Nejenom z celého dne, ale z každé jednotlivé exkurze jsme si odnesli skutečně silný zážitek.

Tímto děkujeme paní Bc. Miroslavě Seifertové, která nám všechny tří exkurze zařídila.

 

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz