Sportovní kurz 2016

Dne 11. 9. 2016 jsme odjeli autobusem od hotelové školy na povinný sportovní kurz do Pecky. Díky tomu, že se konal zhruba v polovině září, vyšlo nám krásné, teplé počasí. Mnozí z nás poznali spoustu nových aktivit, jako je střelba ze vzduchovky nebo z luku. Každé dopoledne nás čekala výuka o ochraně obyvatelstva a první pomoci. Následoval oběd a poté odpočinek, který nám vždy přišel k chuti. Další náplní sportovního kurzu bylo naučit se orientovat v terénu. Nabyté vědomosti jsme uplatnili v orientačním běhu. Čtvrtý den jsme také absolvovali celodenní výlet do Nové Paky, který měl zhruba 22 kilometrů a dal nám pořádně zabrat. Každý den byl díky teplému počasí táborák, u něhož jsme se pravidelně všichni scházeli a užívali si posledních teplých večerů. Kurz jsme završili závodem, který se skládal z běhu, střelby z luku a střelby ze vzduchovky. Díky tomuto kurzu se zlepšila spolupráce celého našeho kolektivu a kurz jsme si společně velmi užili.

Za třídu 2.C Romana Procházková

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz