Pokyny ke sportovnímu kurzu 2017

Třídy 2.B a 2.C

Termín: 12. – 17. 9. 2017

Doprava:

  • Příjezd: úterý 12. 9. 2017 – individuální doprava do železniční stanice Borovnice. Sraz před nádražím v 15:15 hod.
    Doporučené spojení: Poděbrady 13:01 – Chlumec n. Cidlinou 13:32 – Stará Paka 14:33 – Borovnice 14:46 (cena 137 Kč / IN50 69 Kč / IN25 103 Kč)
  • Odjezd: neděle 17. 9. 2017 – doprava zajištěna společným autobusem do Poděbrad, příjezd kolem 15. hod.

Telefon pedagogického dozoru: Mgr. Michal Škvor – 773 134 502

Třídy 2.A a 2.D

Termín: 17. – 22. 9. 2017

Doprava:

  • Příjezd: neděle 17. 9. 2017 – společná doprava do Rekreačního areálu Pecka, odjezd od hotelu Junior ve 12:00 hod.
  • Odjezd: pátek 22. 9. 2017 – individuální doprava ze železniční stanice Borovnice.
    Doporučené spojení: Borovnice 15:10 – Stará Paka 15:30 – Chlumec n. Cidlinou 16:28 – Poděbrady 16:53 (cena 137 Kč / IN50 69 Kč / IN25 103 Kč)

Telefon pedagogického dozoru: Mgr. Jan Kupr – 603 272 871

Společné informace

Místo: Rekreační areál PECKA U NOVÉ PAKY

Ubytování: Pokoje v domcích.

Stravování: Zajištěno v místě 3x denně. Začíná večeří a končí obědem.

Náplň kurzu:

  1. Praktická příprava: práce s mapou a buzolou, orientace v terénu, turistika, lanové překážky, střelba ze vzduchové pušky a z luku.
  2. Teoretická příprava: první pomoc, ochrana obyvatelstva při mimořádných situacích, topografie.

Povinné vybavení účastníků: turistická a sportovní obuv, sportovní oblečení, pláštěnka, plavky, toaletní potřeby, malý batoh, osobní léky, termoska na vodu, baterka (čelovka), poznámkový sešit. Občanský průkaz, průkaz pojištěnce, peníze pro osobní potřebu.
(hudební nástroj)

Upozornění: Sportovní kurz je z důvodu získání kompetencí dle vzdělávacího programu povinný a jeho absolvování je nezbytné k ukončení studia na hotelové škole. Omluvou z účasti je pouze nemoc. Omluvení absolvují kurz ve třetím ročníku.

V době kurzu platí zákaz konzumace alkoholických nápojů, užívání drog a kouření – odstavec 38 školního řádu. Nedodržení tohoto ustanovení bude posuzováno jako hrubé porušení školního řádu. Výchovné opatření – podmínečné vyloučení s třetím stupněm z chování.

Cena kurzu: 1900 Kč

Kurz uhraďte bezhotovostní platbou do 15. 8. 2017 na účet školy 18431191/0100
variabilní symbol – rodné číslo
specifický symbol – 3170
Do zprávy pro příjemce uveďte třídu a jméno žáka.

V Poděbradech 23. 3. 2017
Mgr. Michal Škvor, Mgr. Jan Kupr
vedoucí kurzu


© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz