POKYNY KE SPORTOVNÍMU KURZU

Místo: Rekreační areál POSLŮV MLÝN

Termín:

 • třídy 2.A, 2.C: 10. – 13. 9. 2019,
 • třídy: 2.B, 2.D: 17. – 20. 9. 2019.

Doprava:

 • Příjezd – úterý 10. 9. 2019 individuální do železniční stanice Doksy. Sraz před nádražím v 9:30 hod. Doporučujeme: Poděbrady 7:59 – Doksy 9:16 (cena 117 Kč / IN50 59 Kč / IN25 88 Kč).
 • Odjezd – pátek 13. 9. 2019, individuální doprava ze železniční stanice Doksy. Doporučené spojení: Doksy 12:40 – Poděbrady 13:55 hod.

 • Příjezd – úterý 17. 9. 2019 individuální do železniční stanice Doksy. Sraz před nádražím v 9:30 hod. Doporučujeme: Poděbrady 7:59 – Doksy 9:16 (cena 117 Kč / IN50 59 Kč / IN25 88 Kč).
 • Odjezd – pátek 20. 9. 2019, individuální doprava ze železniční stanice Doksy. Doporučené spojení: Doksy 12:40 - Poděbrady 13:55 hod.

Ubytování: Chatky.

Stravování: Zajištěno v místě 3x denně. Začíná obědem a končí obědem.

Náplň kurzu:

 1. Praktická příprava: práce s mapou a buzolou, orientace v terénu, turistika, lanové překážky, střelba ze vzduchové pušky a z luku.
 2. Teoretická příprava: první pomoc, ochrana obyvatelstva při mimořádných situacích, topografie.

Povinné vybavení účastníků: turistická a sportovní obuv, sportovní oblečení, pláštěnka, plavky, toaletní potřeby, malý batoh, osobní léky, termoska na vodu, baterka (čelovka), poznámkový sešit, občanský průkaz, průkaz pojištěnce, peníze pro osobní potřebu.
(hudební nástroj)

Upozornění: Sportovní kurz je z důvodu získání kompetencí dle vzdělávacího programu povinný a jeho absolvování je nezbytné k ukončení studia na hotelové škole. Omluvou z účasti je pouze nemoc. Omluvení absolvují kurz ve třetím ročníku.

V době kurzu platí zákaz konzumace alkoholických nápojů, užívání drog a kouření – odstavec 38 školního řádu. Nedodržení tohoto ustanovení bude posuzováno jako hrubé porušení školního řádu. Výchovné opatření – podmínečné vyloučení s třetím stupněm z chování.

Telefon pedagogického dozoru:

 • Mgr. Jan Kupr – 603 272 871
 • Mgr. Michal Škvor – 773 134 502

Cena kurzu: 1350 Kč

Kurz uhraďte bezhotovostní platbou do 16. 8. 2019 na účet školy 18431191/0100

 • variabilní symbol – osobní číslo žáka,
 • specifický symbol – 3170,
 • do zprávy pro příjemce uveďte třídu.

V Poděbradech 29. 3. 2019
Mgr. Michal Škvor, Mgr. Jan Kupr  
vedoucí kurzu

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz