Hotelovka na Královské cestě

Dne 11. dubna 2019 se žáci třetích ročníků zúčastnili školní exkurze po Královské cestě, na které je prováděli jejich spolužáci, průvodci.

Sraz byl na pražském hlavním nádraží v 9:00, kde již průvodci čekali na své spolužáky, kteří byli rozděleni na tři skupiny. Nejprve se studenti dozvěděli zajímavosti o budově pražského hlavního nádraží a o ulici Na Příkopech, kde již začínal i výklad o Královské cestě. Ten byl rozdělen do pěti etap podle počtu a rozmístění památek. Prohlídka vedla Celetnou ulicí kolem Černé Madony a Ungeltu na Staroměstské náměstí, kde se všechny skupiny sešly před Staroměstským orlojem, který jsme v 10:00 viděli v akci. Dále se skupiny žáků s průvodci vydaly přes Malé náměstí směrem ke Karlovu mostu a na Malou Stranu. Důležitým bodem cesty byla i malá zastávka na doplnění tekutin a zahnání hladu. Po této přestávce se skupiny přesunuly na Malostranské náměstí a Nerudovou ulicí nahoru k Pražskému hradu. Na Hradčanském náměstí jsme zhlédli slavnostní střídání stráží na Pražském hradě, které bylo ještě obohaceno o státní návštěvu chorvatské prezidentky. Po vstupu do areálu Pražského hradu a malém nahlédnutí do Zlaté uličky jsme již všichni stáli na konci naší cesty.

Pokud bych mohl mluvit za nás, za všechny průvodce, myslím, že jsme si to užili. Byla to velká a zajímavá zkušenost mluvit před větším počtem lidí, ale řekl bych, že jsme to zvládli na výbornou a všichni se těšíme na další podobné zážitky.

Vojtěch Fencl, 3. D

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz