Zpracování sladkovodních ryb – seminář

V úterý dne 29. listopadu 2016 se měli žáci 3. a 4. ročníků možnost účastnit semináře na téma Zpracování sladkovodních ryb vedeného Ing. Eduardem Levým z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Seminář byl rozdělen na teoretickou část, kde se žáci dozvěděli o původu, charakteristice a využití ryb v gastronomii, a na praktickou část, při které si dvojice žáků vyzkoušely porcovat kapra a pstruha. Velice zajímavé bylo také technologické zpracování ryb s důrazem na maximální využití všech částí.

Všem účastníkům se „setkání s rybou domácí“ velice líbilo a to zejména v probíhajícím adventním čase.

Ing. Eva Krátká

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz