Prezentace značky Potravinářský výrobek Středočeského kraje

V pátek 4. 9. 2020 se v Čestlicích konalo fórum hejtmanů zemí visegrádské skupiny. Při této události Krajský úřad Středočeského kraje prezentoval výrobky, které zvítězily v soutěži Potravinářský výrobek Středočeského kraje. Značku kvality Potravinářský výrobek Středočeského kraje má právo uvádět na svých produktech 14 výrobců. Výrobky v soutěži, která se uskutečnila v lednu, hodnotila komise tvořená zástupci Středočeského kraje, Krajské hygienické stanice, Inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Praze a Odboru životního prostředí a zemědělství.

Naše škola byla požádána zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje o spolupráci na přípravě prezentace a představení těchto výrobků na fóru hejtmanů V4, které se poprvé konalo v České republice v hotelu Aquapalace Hotel Prague v Čestlicích.

Při přípravě stánku mi byla nápomocna děvčata z 2.A Kateřina Vyleťalová, Kristýna Svobodová a Markéta Wollnerová, kterým tímto velmi děkuji za pomoc při přípravě stánku, prezentaci výrobků a účast na této akci.

Kateřina Habersbergerová

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz