Prezentace na základní škole v Poděbradech

Dne 18. 10. 2016 jsme navštívili ZŠ Václava Havla v Poděbradech, abychom žákům 7. třídy předvedli základy stolování.

Ve skupinách jsme je postupně učili skládat ubrousky (Honza Voda) a vysvětlili základy stolování (Petra Králová a Iveta Kotyzová). Žáci byli velmi pozorní a všímaví. Odpoledne jsme si opravdu užili. Věříme tomu, že jsme žáky zaujali a že se s některými potkáme na chodbách naší školy.

Petra Králová, 3. C

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz