MATURITNÍ PLES 2016

Milí a drazí spoluhotelováci, maturanti a učitelé,

je tomu vskutku pár hodin, co skončil letošní maturitní ples, a jako celý organizátorský tým bychom chtěli poděkovat vám, mladším ročníkům a pomocníkům. Odvedli jste úžasnou práci a podíleli jste se na skvělé atmosféře, jež přispěla k dokonalosti celého plesu. Naše další poděkování patří hlavně našim paním a pánům učitelům, kteří se podíleli na průběhu celého večera, od vydávání tomboly, až po vedení recepce Žofína. Ovšem naše největší poděkování nepatří nikomu jinému, než paním učitelkám Drobné, Chárové a Douděrové, které měly nad plesem a nad námi organizátory největší dohled a bez kterých by ples nebyl tak skvělý, jaký byl.

Všichni jste odvedli úžasnou práci a my vám, mladším ročníkům, přejeme, aby i váš ples byl pro vás tak skvělý, jako byl právě pro nás, a že budete mít i vy mezi mladšími ročníky takovou podporu, jakou jsme měli i my u vás.

Nyní si vám dovolujeme poskytnout malou ochutnávku z plesu.

Děkujeme vám!
#hotelovka#se#opět#předvedla


© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz