Projekt Kdo jinýHotelovka v projektu Kdo jiný?

Ve dnech 27. - 28. listopadu jsme se se spolužačkami vydaly v rámci projektu Kdo jiný? do Prahy. V tomto projektu si může každá skupina vybrat své zaměření. My jsme se soustředily na třídění odpadů/ekologii. První den dopoledne jsme strávily s tvůrci projektu. Představovaly jsme si naše projekty a konzultovaly je s ostatními. Poté jsme se setkaly s paní Neprašovou z organizace Tereza, zaměřující se na ekologii, s níž jsme ještě probraly a naplánovaly náš projekt. Zodpověděla nám hodně otázek. Když jsme se vrátily zpět do domu U Minuty, kde je sídlo Skautského institutu, ihned jsme se vrhly do konečného plánování našeho projektu. Druhý den jsme navštívily spalovnu odpadů v Malešicích. Ukázali nám, jak se spalují odpady a jak celý proces probíhá. Po příjezdu jsme všichni představili závěrečné projekty a z Hlavního nádraží Praha odjeli zpět do Poděbrad.

Za HŠVOS žákyně 1. ročníku
Kateřina Svobodová a Nikola Pospíšilová


© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz