Digitální demence, demence a jídlo

Nové století přináší nejdramatičtější změny pro lidstvo od jeho zrodu. Jedná se o nástup technologie, která vskutku funguje jako dvousečný meč. Technologicko-vědecké pokroky nám sice zlepšují život, ale proměna do umělé formy komunikace odbourává evoluční schopnosti našeho mozku. Hrozí další rozklad rodiny, lidských vztahů a lidstva samotného.

Úterý 11. 2. 2020 od 10 hod. v posluchárně Hotelové školy Poděbrady

Studenti si poslechnou vědecky podložené výsledky nejnovějších výzkumů, předané stručně a srozumitelně naším předním neurologem a současně i primářem na Yaleské univerzitě, MUDr. Martinem Janem Stránským.

Záštitu nad besedou převzal generální ředitel společnosti ARAMARK, pan Vladimír Staněk.

Beseda na téma Digitální demence, demence a jídlo - 11. 2. 2020

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz