Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Dne 17. 9. 2015 se uskutečnila schůzka DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu). DofE je nezisková organizace, která celosvětově podpořila již miliony studentů. Díky této organizaci mají mladí lidé příležitost osvojit si praktické dovednosti. Patroni této ceny za Českou republiku jsou například Jakub Vágner, Dan Přibáň nebo Michal Urban. (více www.DofE.cz)

Letos se na hotelové škole do DofE zapojilo několik nových studentů z prvního ročníku a i pár studentů z druhého ročníku.


© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz