Světlušky z hotelovky

Světlušky z hotelovky

Tak jako předchozí rok i letos vyrazily světlušky do ulic. Z Hotelové školy Poděbrady se do akce na podporu nevidomých přihlásilo osm dvojic. Studentky a studenti z naší školy "rozsvítili své lucerničky" v úterý 12. 9. 2017 a ukázalo se, jak šikovné studenty máme v prvních ročnících. Některé světlušky si dokonce ráno kvůli sbírce přivstaly tak, aby ještě před vyučováním oslovily co nejvíce lidí. Přestože se vše dělo v jejich volném čase, v kasičkách přinesly přes 10 tisíc. I druhý den jedna dvojice chlapců ze 4. ročníku ukázala své schopnosti a za pouhou hodinu v ulicích v jejich pokladničce skončilo 610 Kč! Sbírku jsme ukončili společným povídáním v klubovně a focením.

Pokud se nám podaří do 2. 10. 2017 získat nejvíce lajků, vyhrajeme pro školu foťák!!! Tak prosím přeposílejte a lajkujte, ten současný foťák už je trochu rozostřený:-)

https://www.facebook.com/hsvos.cz/photos/rpp.670578456293267/1865619750122459/

Celková vybraná částka bude známá až na konci týdne, kdy sbírka končí. Předměty, které jsou vystavené na nástěnce v 1. patře, jsou do pátku k zakoupení na vychovatelně Junior ráno před vyučováním a odpoledne po 13. hodině. Velký dík patří paní ředitelce a všem, kdo sbírku podpořili. Jsem hrdá na naše studenty, kteří si ve svém volném čase dokáží udělat prostor pro podporu druhých.

Jana Šimáková
Foto: Kristýna Saláková

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz