VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
pro školní rok 2018/2019

Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 139 žáků v pěti třídách (počínaje ročníkem 2018-2022 realizujeme nový školní vzdělávací program se specializacemi HOTEL MANAGEMENT, TOURISM MANAGEMENT A EVENT MANAGEMENT).

Druhé kolo přijímacího řízení

Podání přihlášky ředitelce školy do 8. června 2018

Součástí přihlášky jsou:

  • Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku (potvrzené v přihlášce otiskem kulatého razítka základní školy a podpisem ředitele, popř. ověřená kopie vysvědčení).
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru.

Název a adresa školy:

  • Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady
  • V přihlášce uveďte zkrácený název školy: Hotelová škola Poděbrady

Jednotná přijímací zkouška se ve druhém kole nekoná.

Kritéria přijímacího řízení:

  • Studijní průměr z konce osmé třídy a pololetí deváté třídy vyjádřený bodovým hodnocením.
  • O přijetí rozhoduje pořadí uchazečů dle bodového hodnocení.

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí / nepřijetí:

  • Bude odesláno / zveřejněno na webových stránkách školy nejpozději 11. června 2018.
  • Obdržíte-li rozhodnutí o přijetí: odevzdáte zápisový lístek do 10 pracovních dnů.
  • Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do 3 pracovních dnů podat odvolání.

V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků je vysoce pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, je nezbytné jeho řádné odvolání v zákonné lhůtě!


Přihláška ke studiu: http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz