Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Změny v harmonogramu maturitního ročníku 2020/2021

04.02.2021

Ukončení prvního pololetí školního roku 2020/2021 je podmínkou pro připuštění k maturitní zkoušce.

Mimořádné opatření MŠMT z 29. ledna 2021 změnilo ustanovení § 69, odstavce 5 Školského zákona v platném znění. Ředitelka školy stanovila závazný termín pro doplnění výstupů za I. pololetí IV. ročníku k 31. 3. 2021.

Rozvrh výuky ve druhém pololetí

Ve druhém pololetí IV. ročníku bude probíhat výuka pouze v maturitních předmětech. Na vysvědčení za druhé pololetí bude žák hodnocen pouze z těchto předmětů, toto vysvědčení nebude mít vliv na připuštění k didaktickým testům MZ. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěje nejvýše ze dvou předmětů, vykoná z těchto předmětů opravnou zkoušku v termínu stanoveném ředitelkou školy.

Termín „manažerské praxe“

Z organizačních důvodů došlo ke změně termínu tzv. „manažerské praxe“. Od 8. 2. do 21. 2. nebude probíhat ve IV. r. distanční ani prezenční výuka. Tyto dva týdny se budou maturanti intenzivně věnovat zpracování maturitní práce.

Maturitní zkouška MZ_jaro2021

 • Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků se nekonají. Profilová maturitní zkouška z ČJL a z cizích jazyků se koná pouze formou ústní zkoušky.
 • Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky se žákům poskytuje od 1. 5. 2021.
 • Didaktické testy společné části maturitní zkoušky proběhnou ve stanovených termínech s prodloužením času na vypracování:
  - pondělí 3. 5. 2021: MA-DT 8:00 – 10:35, AJ-DT 13:30 – 15:50,
  - úterý 4. 5. 2021: ČJL-DT 8:00 – 9:45.
  Náhradní termín pro DT z důvodu onemocnění nebo nařízené karantény: 14. 6. a 15. 6.
 • Intenzivní přípravné hodiny v maturitních předmětech budou maturantům poskytovány ve dnech 5. 5. – 14. 5. 2021.
 • Ústní profilové maturitní zkoušky proběhnou v termínech a v komisích stanovených ředitelkou školy:
  - čtvrtek 20. 5. 2021: obhajoby maturitní práce 4.A, 4.D,
  - pátek 21. 5. 2021: obhajoby maturitní práce 4.B, 4.C,
  - 24. 5. – 28. 5. 2021: ústní profilové zkoušky 4.A, 4.D,
  - 31. 5. – 4. 6. 2021: ústní profilové zkoušky 4.B, 4.C.

V Poděbradech 4. února 2021
PhDr. Jana Podoláková, ředitelka