Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

TÉMATA MATURITNÍ PRÁCE

Cestovní ruch

Projekt: Poznáváme Česko

Témata maturitní práce:
1. Mělnicko
2. Máchův kraj, Ralsko
3. Hradecko
4. Pardubicko
5. Benešovsko
6. Turnovsko
7. Trutnovsko

Konečnou podobu trasy si studenti zvolí sami.

Schváleno komisí ekonomických předmětů dne 31. 8. 2020

PhDr. Jana Podoláková
ředitelka školy