Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

EUROPASS 

DODATEK K VYSVĚDČENÍ O MATURITNÍ ZKOUŠCE

EuropassOd roku 2006 získají žáci spolu s maturitním vysvědčením tzv. Europass – dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce, který podstatně zvýší uplatnitelnost absolventa školy na mezinárodním trhu práce. Tento dokument sám o sobě není právním dokladem, ale usnadňuje uznání odborné kvalifikace absolventa v zahraničí. V anglickém jazyce jsou velmi podrobně popsány kompetence získané v daném oboru vzdělání. Popis vychází z usnesení a doporučení Rady Evropy a Evropského parlamentu o jednotném rámci kvalifikací v EU.

Více informací na:

http://www.europass.cz


http://europass.cedefop.eu.int