ZERTIFIKAT DEUTSCH – ZERTIFIKAT B1

ZD je mezinárodně uznávaná zkouška úrovně B1, kterou můžete složit přímo na Goethe Institutu nebo jiné škole s platnou licencí.

Písemná část zkoušky trvá 165 minut a má tyto části:

Leseverstehen
Po dobu ca. 65 minut se testuje Vaše kompetence číst a porozumět 5 různým typům textů. Očekává se, že porozumíte klíčovým i detailním informacím. Pro splnění modulu musíte splnit 18 ze 30 úkolů.

Hörverstehen
V různých typech poslechových testů se po dobu 40 minut testují Vaše schopnosti porozumět slyšenému textu. Pro splnění modulu musíte splnit 18 ze 30 úloh.

Schriftlicher Ausdruck
Testuje se dovednost napsat soukromý a poloformální dopis a např. příspěvek do časopisu podle zadaných kritérií. Na vypracování máte 60 minut. Na zvládnutí této písemné části Vám stačí dosáhnout 60% bodů.

Ústní část zkoušky trvá 15 minut. Zkouška se skládá ze 3 částí a ke všem částem dostane posluchač stimul (obrázek, osnovu rozhovoru atd.)

Na naší škole se můžete připravit k této zkoušce v kurzu.

 

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz