STÁTNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA

Státní jazyková škola vznikla roku 1985 a stala se vzdělávacím zařízením přičleněným k Hotelové škole a Vyšší odborné škole hotelnictví a turismu.

Jazyková škola může v souladu s vyhláškou organizovat:

 • kurzy základní
 • kurzy střední
 • kurzy konverzační
 • speciální kurzy s přípravou ke státním jazykovým zkouškám
 • speciální kurzy s přípravou k mezinárodním zkouškám

Vyučované jazyky:

 • angličtina
 • němčina
 • francouzština
 • italština
 • španělština
 • příp. ruština

Kurzy jsou většinou dvouhodinové (2 x 45 min.) a jsou určeny jak začátečníkům, tak pokročilým. Aktuální nabídka kurzů pro daný školní rok je uvedena na webových stránkách, ne vždy bývají nabízeny všechny vyučované jazyky.

Jednoleté jazykové pomaturitní kurzy jsou určeny pro absolventy středních škol a odborných učilišť a jsou zaměřeny také na přípravu ke státní jazykové zkoušce nebo jiné mezinárodně uznávané zkoušce. 

Výuka probíhá většinou v odpoledních, příp. večerních hodinách v příjemném prostředí areálu Hotelové školy. Zájemci, kteří by chtěli do kurzu přistoupit během školního roku, mohou absolvovat 1 náslechovou hodinu v  již běžícím kurzu zdarma.

Státní jazyková škola nabízí možnost vykonání státních základních jazykových zkoušek všem zájemcům i  z řad veřejnosti.  Organizujeme také předběžné pretestace k mezinárodním zkouškám z angličtiny (FCE, PET) a němčiny  (ZD) a zúčastnit se jich mohou také posluchači, kteří naši školu nenavštěvovali. Pretestace organizujeme v září/říjnu, v prosinci a březnu.

Přihlášky ke státním jazykovým zkouškám se podávají na předepsaném tiskopise, který obdržíte v sekretariátu hotelové školy, nejpozdeji do 30. března nebo 30. září.

Veškeré informace o podmínkách přijetí ke studiu, jednotlivých kurzech a státních jazykových zkouškách obdržíte v sekretariátu školy, na telefonním čísle 325 612540 nebo přímo u Mgr. Formanové.

 


 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Podle zákona č. 561/2004 Sb. je školní vzdělávací program JŠ s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady zveřejněn na přístupném místě školy - ve školní knihovně ve 4. patře.

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz