STÁTNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA

Státní jazyková škola vznikla roku 1985 a stala se vzdělávacím zařízením přičleněným k Hotelové škole a Vyšší odborné škole hotelnictví a turismu.

Jazyková škola může v souladu s vyhláškou organizovat:

 • kurzy základní
 • kurzy střední
 • kurzy konverzační
 • speciální kurzy s přípravou ke státním jazykovým zkouškám
 • speciální kurzy s přípravou k mezinárodním zkouškám

Vyučované jazyky:

 • angličtina
 • němčina
 • francouzština
 • italština
 • španělština
 • příp. ruština

Kurzy jsou většinou dvouhodinové (2 x 45 min.) a jsou určeny jak začátečníkům, tak pokročilým. Aktuální nabídka kurzů pro daný školní rok je uvedena na webových stránkách, ne vždy bývají nabízeny všechny vyučované jazyky.

Výuka probíhá většinou v odpoledních, příp. večerních hodinách v příjemném prostředí areálu Hotelové školy. Zájemci, kteří by chtěli do kurzu přistoupit během školního roku, mohou absolvovat 1 náslechovou hodinu v  již běžícím kurzu zdarma.

Státní jazyková škola nabízí možnost vykonání státních základních jazykových zkoušek všem zájemcům i  z řad veřejnosti.

Přihlášky ke státním jazykovým zkouškám se podávají na předepsaném tiskopise, který obdržíte v sekretariátu hotelové školy, nejpozdeji do 30. března.

Veškeré informace o podmínkách přijetí ke studiu, jednotlivých kurzech a státních jazykových zkouškách obdržíte v sekretariátu školy, na telefonním čísle 325 612540 nebo přímo u Mgr. Formanové.


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Podle zákona č. 561/2004 Sb. je školní vzdělávací program JŠ s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady zveřejněn na přístupném místě školy - ve školní knihovně ve 4. patře.

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz