INFORMACE O STÁTNÍCH JAZYKOVÝCH ZKOUŠKÁCH

Státní jazykové zkoušky (SJZ) jsou základní, všeobecné a speciální. Ke SJZ se kandidáti přihlašují v jarním období do konce března na předepsaném tiskopise.

Kandidát, který byl při písemné části zkoušky hodnocen stupněm 4-nevyhověl, nekoná ústní část jazykové zkoušky.

Ústní část zkoušky se koná nejdříve za 14 dní po zkoušce písemné. Po zadání otázky k ústní části zkoušky se poskytne kandidátovi 20 minut na přípravu.

Kandidátovi, který u ústní části zkoušky neprospěl, povolí komise její opakování za podmínek stanovených zkušebním řádem.

V jarním období roku 2018 nebude škola státní jazykové zkoušky organizovat.

Přihláška ke zkoušce
Přihlášku ke zkoušce vyplňte čitelně, nezapomeňte uvést Vaše rodné číslo a podepsat se. Přihlášku ke státní zkoušce je nutno odevzdat v jarním termínu do 30. března.
Poplatek za státní základní jazykovou zkoušku 3 000 Kč uhradí uchazeči vždy do 30. března. V případě neúspěchu u písemné zkoušky se vrací 500 Kč.
Bez dokladu o zaplacení nebudeme na přihlášku brát zřetel a kandidát nebude vůbec zařazen do evidence!
Poplatek můžete uhradit bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A.
Do řádku variabilní symbol napište Vaše datum narození (např. 01.02.1970 – den, měsíc, rok), do řádku specifický symbol napište 22 (účel: SJZZ-JA) nebo 23 (účel: SJZZ-JN). Číslo našeho účtu: 0018431191/0100

přihláška ke stažení (prihlaska.pdf)

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz