PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
NA STÁTNÍ JAZYKOVÉ ŠKOLE

přihláška online

Uchazeči se ke studiu na  jazykové škole přihlašují elektronicky v termínu stanoveném a veřejně vyhlášeném ředitelkou školy.  Do kurzu se můžete přihlásit zde. Obratem obdržíte elektronickou odpověd a pokyny k platbě.

Přihlášky se přijímají i během prázdnin. Rozhodnutí o otevření  kurzu bude učiněno nejpozději v den zahájení kurzu podle počtu zapsaných posluchačů. Veškeré informace o kurzech, učebnicích, termínu výuky atd.  naleznete  na webových stránkách školy. Tištěné informace o zahájení kurzu nejsou rozesílány.

Výše školného a zápisného u celoročního kurzu (70 hodin) o 2 hod. týdně:  4730,- Kč. Slevu ve výši 500,- Kč mohou využít všichni posluchači (bez rozlišení na pokročilé či začátečníky a bez rozlišení student či pracující) při úhradě školného a zápisného do 25. 6., platí tedy 4230,- Kč.

Kurz bude otevřen v počtu 9 platících posluchačů a může ho navštěvovat maximálně 18 posluchačů.

V případě, že se uchazeč rozhodne ještě před termínem zahájení výuky ke studiu  na jazykové škole nenastoupit, musí se odhlásit písemně nejpozději v den před zahájením kurzu, jinak ztrácí nárok na vrácení celé úplaty za výuku. Zápisné se mu nevrací.
Podmínky vrácení zápisného, celé úplaty nebo její poměrné části stanoví vyhláška MŠMT č. 33/2005 a dále  pak Vnitřní řád státní jazykové školy.

Státní jazyková škola si vyhrazuje právo změny vyučujícího.

Nenašli jste kurz, který by Vám vyhovoval? Napište nám na adresu: formanova@hsvos.cz


Posluchač může požádat o vystavení faktury. O fakturu posluchač žádá písemně a včas, před úhradou neprovádí předem žádnou platbu ze svého účtu. Se žádostí o vystavení faktury posílá zároveň nutné fakturační údaje.

Žádosti o vystavení faktury zasílejte na formanova@hsvos.cz

Žádostem o zpětné vystavení faktury nebude vyhověno.


Přihláška

Číslo kurzu:
Jméno:
Příjmení:
Titul:
Datum narození:
Místo narození:
 
Adresa trvalého bydliště
Ulice:
Město:
PSČ:
 
Kontaktní telefon:
E-mail:
 
Poznámka:
 
 

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz