OSVĚDČENÍ O ZÁKLADNÍ ZNALOSTI JAZYKA - B1

Toto osvědčení je podle Systému stanovování jazykových kvalifikačních požadavků u vybraného okruhu míst ve státních úřadech vhodné zejména pro pracovníky státní správy a podle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek odpovídá 2. úrovni znalostí. Osvědčení  (podle SERR úroveň B1) získají uchazeči po prokázání znalosti jazyka odpovídající absolvování výuky jazyka v rozsahu 420 vyučovacích hodin. Zkoušky se konají v únoru a říjnu, případně podle individuální dohody. Poplatek činí 2000 Kč. Bližší informace sdělí Mgr. Alena Formanová, tel. 325 61 25 40. Posluchači se ke zkoušce mohou přihlásit prostřednictvím internetu – zde.

Písemná část
trvá max. 100 minut. Posluchač, který nesplnil písemnou část (60% úspěšnosti), nemůže postoupit k ústní zkoušce.V písemné části se ověřuje
a/ používání gramatických a lexikálních struktur
b/ dovednost sestavit sdělení v cizím jazyce – jednoduchá oficiální nebo soukromá korespondence
c/ porozumění čtenému textu
d/ poslech
Posluchač pracuje bez slovníku.

Ústní část
trvá max. 20 minut. Ověřuje se
a/ dovednost hovořit o běžných všeobecných konverzačních tématech, která jsou svým zněním obdobná jako pro státní základní zkoušku. Nepožadujeme rozsáhlý a souvislý monolog uchazeče, ale reakci na řízený dialog s učitelem. Rozhovor mohou doplnit komentáře obrázku.
b/ posluchač bude komisi informovat o povolání, které vykonává, a bude schopen zareagovat na profesní modelové situace ze své běžné denní praxe.
c/ schopnost pohotově reagovat v běžných denních situacích
Posluchač má právo na přípravu bez slovníku.

Termíny pro zkoušku:
říjen, únor

Doporučený studijní materiál:

 • Němčina pro jazykové školy 1. a 2. díl
 • Sprechen Sie Deutsch 1., 2. a část 3. dílu

libovolná učebnice AJ, úroveň pre-intermediate


KONVERZAČNÍ OKRUHY KE ZKOUŠCE O ZÁKLADNÍ ZNALOSTI JAZYKA

Jazyk německý, jazyk anglický, jazyk francouzský

1. část – všeobecné okruhy

 • Rodina, domov, rodinný život. Členové rodiny.
 • Dům, domov. Bydlení. Zařízení domácnosti.
 • Místo, kde žiji. Okolí mého bydliště.
 • Nákupy, služby.
 • Denní program – popis dne. Volný čas a práce, aktivity volného času.
 • Sport. Zdravý životní styl.
 • Zdraví a nemoci. Návštěva lékaře.
 • O jídle a stravování. Návštěva restaurace.
 • Vztah ke kultuře. Návštěva kin, divadel, četba atd.
 • Dovolená, turistika, památky a přírodní krásy.
 • Cestování a dopravní prostředky. Městská doprava.
 • Problémy životního prostředí, příroda. Roční období a počasí.


2. část – Moje zaměstnání, moje práce.

V této části bude posluchač informovat zkušební komisi o povolání, které vykonává, a bude schopen zareagovat na profesní modelové situace ze své běžné denní praxe.

Posluchač bude mít 15 minut na přípravu. Není dovoleno používat slovníky.
Posluchač se připraví na jednoduchou konverzaci na toto téma (řízený dialog s učitelem, obsáhlý monolog není cílem této zkoušky).

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz