OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁKLADNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠCE

Jazyk anglický

 • Rodina, domov, rodinný život. Členové rodiny.
 • Dům, domov. Bydlení. Zařízení domácnosti.
 • Místo, kde žiji. Okolí mého bydliště.
 • Nákupy, služby.
 • Moje zaměstnání, moje práce. Povolání, kariéra a my.
 • Denní program - popis dne.Volný čas a práce, aktivity volného času.
 • Sport a hry. Zdravý životní styl.
 • Zdraví a nemoci. Návštěva lékaře.
 • Oblékání, móda.
 • O jídle a stravování. Návštěva restaurace.
 • Vztah ke kultuře. Návštěva kin, divadel, četba atd.
 • Vzdělávání u nás a v zahraničí, studium jazyků. Můj kurs.
 • Dovolená, turistika, památky a přírodní krásy.
 • Cestování a dopravní prostředky. Městská doprava.
 • Roční období, počasí.
 • Problémy životního prostředí, příroda a krajina.
 • Média a my.
 • Svátky, oslavy, festivaly.
 • Pokrok ve vědě a technice (Výrobní pokrok). Sociální problémy.
 • Finance a komunikace. Pošta, bankovnictví, měnové jednotky.


Ústní část v délce 20 minut se skládá z práce s textem a dalším zkušebním materiálem, konverzace o tématu, z celkového všeobecného kulturního rozhledu o dané problematice u nás nebo v německy či anglicky mluvících zemích a ze situační otázky.
Uchazeč se připravuje ke zkoušce bez slovníků.

Jazyk německý
Ústní zkouška (20 min.) se skládá ze tří částí:
- 1 až 2 situační otázky rozvedené do krátkého rozhovoru, bez předchozí přípravy (3 - 5 min.)
- Vylosované konverzační téma, s předchozí přípravou bez slovníku. Zkouška je doplňována konverzačním stimulem (obrázek, graf atd.). Konverzační témata se jen nepatrně liší od témat anglických - viz výše. Mohou následovat doplňující otázky ze základních znalostí reálií, které však nejsou samostatně hodnoceny.

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz