JAZYKOVÉ KURZY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Při úhradě kurzovného a zápisného do 25. 6. 2017 je k uvedené ceně poskytnuta ve vybraných kurzech sleva 500,- Kč.

O otevření kurzů bude rozhodnuto nejpozději v den zahájení kurzu podle zapsaných uchazečů. Přihlášky se přijímají i v období prázdnin.

Jazyková škola si vyhrazuje právo ve změně vyučujících.

Nabídku kurzů  budeme na našich webových stránkách v září průběžně aktualizovat a podle poptávky případně i rozšíříme.

NEMECKY JAZYK

termín

učebna

zahájení

učebnice

81. Speciální krátkodobý kurz s přípravou k ZD-B1 - Mgr. Alena Formanová
po 15:15 - 16:45 hod./ říjen - prosinec2017316po - 9. října 2017interní materiály
cena kurzu: 1430,- / 20 hodin výuky | se slevou: sleva se neposkytuje
Přípravný kurz bude zaměřen na strukturu mezinárodní zkoušky. Nacvičovat budeme písemnou část i ústní část zkoušky. Minimální počet zapsaných musí být 9, maximální počet 18. Přihlášky zasílejte průběžně, kurzovné zaplatíte až na pokyn mailem podle počtu přihlášených zájemců. Již zaplacené školné nemůže být vráceno.

© 2016 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/III, 290 60  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz