JAZYKOVÉ KURZY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Při úhradě kurzovného a zápisného do 25. 6. 2017 je k uvedené ceně poskytnuta ve vybraných kurzech sleva 500,- Kč.

O otevření kurzů bude rozhodnuto nejpozději v den zahájení kurzu podle zapsaných uchazečů. Přihlášky se přijímají i v období prázdnin.

Jazyková škola si vyhrazuje právo ve změně vyučujících.

Nabídku kurzů  budeme na našich webových stránkách v září průběžně aktualizovat a podle poptávky případně i rozšíříme.

NEMECKY JAZYK

termín

učebna

zahájení

učebnice

81. Speciální krátkodobý kurz s přípravou k ZD-B1 - Mgr. Alena Formanová
po 15:15 - 16:45 hod./ říjen - prosinec2017316po - 9. října 2017interní materiály
cena kurzu: 1430,- / 20 hodin výuky | se slevou: sleva se neposkytuje
Přípravný kurz bude zaměřen na strukturu mezinárodní zkoušky. Nacvičovat budeme písemnou část i ústní část zkoušky. Kurz nebyl pro nízký zájem posluchačů otevřen!
83. Speciální krátkodobý kurz s přípravou na pretestaci JN a ZD - Mgr. Alena Formanová
st od ca. 14:15 nebo 14:45 hodinstř 25. ledna 2018
cena kurzu: 1430,- Kč/20 hodin výuky | se slevou: sleva se neposkytuje
V kurzu budeme nacvičovat práci s textem, poslech a písemný projev. Sejdeme se 10x po 90 minutách. V období školní praxe 3. ročníků nebude výuka probíhat. Výuka by měla proběhnout tak, aby byla odučena do konce dubna 2018.

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz