PET - PRELIMINARY ENGLISH TEST

http://www.britishcouncil.cz/

přihláška ke zkoušce PET

Co je PET?
Je to mezinárodní zkouška z angličtiny, která patří mezi celosvětově uznávané kvalifikace pro studenty tohoto jazyka.

Co je obsahem PET?
Zkouška pokrývá všechny čtyři základní dovednosti, tedy poslech, četbu, psaný a mluvený projev. Testuje se znalost jazyka v autentických komunikačních situacích na úrovni B1 podle Společného referenčního rámce pro jazyky dle Rady Evropy.

Jak dlouho zkouška trvá?
První část, čtení a psaní, trvá 90 minut, poslech 40 minut, mluvený projev je zkoušen ve dvojicích, trvá zhruba 10 až 12 minut.

Mám vůbec šanci uspět?
Ano!!!!! Zkouška je zaměřena na střední úroveň znalosti jazyka, tedy takovou, jíž dosahují v průměru již studenti třetího ročníku školy. K úspěšnému složení zkoušky stačí dosáhnout 70% bodů.

Kde mohu získat další informace o obsahu zkoušky?
Na škole probíhají pravidelné pretestace, tedy zkoušky nanečisto, v nichž si uchazeči mohou vyzkoušet typy úloh zařazených do PET a ověřit si dosaženou jazykovou úroveň.
Další informace poskytnou kmenoví vyučující jazyka.

Jak se mohu ke zkoušce přihlásit? Kde mohu zkoušku vykonat?
Ke zkoušce je možné se zaregistrovat prostřednictvím HŠ Poděbrady, je třeba vyplnit přihlášku a zaplatit poplatek.

Registrace probíhají vždy cca 10 – 8 týdnů před zkouškou. (prosincový termín viz výše). Termíny zkoušek a aktuální ceny jsou uvedeny na stránkách British Council. Samotnou zkoušku koná kandidát v pobočce British Council, pro naše kandidáty obvykle v Praze. V případě, že máte zájem o registraci, kontaktujte nás na níže uvedenou adresu.

Kontaktní osoba:
J. Jeřábková jerabkova@hsvos.cz
A. Formanová formanova@hsvos.cz
tel. 325 612540, 325 612541

Proč mám zkoušku PET skládat?
Certifikát PET zvýší vaši hodnotu na trhu práce. Získáte jistotu, že vaše jazykové kompetence dosahují dobré úrovně. Potvrdíte si své schopnosti, budete si více věřit při maturitě i dalších, vyšších zkouškách (FCE apod.) Některé vysoké školy již dnes za mezinárodní certifikáty udělují body při přijímacím řízení.

Na této adrese najdete seznam institucí, které uznávají PET v České republice:  http://www.cambridgeesol.org/institutions/

Certifikát PET má celoživotní platnost

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz