FCE - FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH

přihláška ke zkoušce FCE

Co je to FCE?
Mezinárodní certifikát vydávaný Cambridge ESOL, náročnost zkoušky odpovídá úrovni B2 podle Společného referenčního rámce pro jazyky dle Rady Evropy (tedy úrovni "intermediate")

Proč získat certifikát FCE?
Tento certifikát zúročí

  • ti, kdo mají ambice dále studovat a profilovat se v oborech, kde je třeba ovládat i cizí jazyk. Některé vysoké školy připisují za tento certifikát body k dobru již při přijímacím řízení.
  • ti, kdo chtějí potvrdit své jazykové kompetence mezinárodně a celoživotně uznávaným certifikátem, který je akceptován jak českými zaměstnavateli, tak vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli po celém světě.
  • ti, kteří se dále chtějí zabývat studiem jazyka, a pro něž bude tato zkouška odrazovým můstkem k vyšším certifikátům CAE a CPE.

Co zkouška zahrnuje? FCE sestává z pěti částí:

Reading - 1 hodina
Testuje se vaše kompetence číst a porozumět různým typům textů (krásná literatura, literatura faktu, novinové články, časopisy). Očekává se, že porozumíte klíčovým i detailnějším informacím v textu, struktuře textu, že budete schopni z textu informace odvodit.

Writing - 1 hodina 20 minut
Testuje se dovednost psát různé typy textů - dopisy, články, zprávy, eseje apod. v rozsahu 120 - 180 slov (ne texty odborně zaměřené)

Use of English – 45 minut
V této části máte prokázat vaše znalosti systému jazyka. Zahrnuje doplňování slov do textu, transformace slov a frází, odhalování chyb v textu.

Listening - cca 40 min
Testuje se vaše schopnost rozumět mluvenému jazyku, schopnost zachytit klíčové informace a smysl. Poslechové materiály jsou vybírány z různých zdrojů, jako např. rozhovory, diskuse,
přednášky apod.

Speaking - 14 min (kandidáti obvykle absolvují po dvojicích)
Testuje vaše komunikační kompetence v různých situacích a kontextech.
Zahrnuje 4 části -interview, individuální pohovor, úkol, v němž kandidáti spolupracují, a diskusi.
Budou vám poskytnuty vizuální materiály -fotografie, kresby.

Jak se mohu ke zkoušce přihlásit? Kde mohu zkoušku vykonat?
Ke zkoušce je možné se zaregistrovat prostřednictvím HŠ Poděbrady, je třeba vyplnit přihlášku a zaplatit poplatek.

Registrace probíhají vždy cca 10 – 8 týdnů před zkouškou. (prosincový termín viz výše). Termíny zkoušek a aktuální ceny jsou uvedeny na stránkách British Council. Samotnou zkoušku koná kandidát v pobočce British Council, pro naše kandidáty obvykle v Praze. V případě, že máte zájem o registraci, kontaktujte nás na níže uvedenou adresu.

Kontaktní osoba:
J. Jeřábková jerabkova@hsvos.cz
A. Formanová formanova@hsvos.cz
tel. 325 612540, 325 612541

Certifikát FCE má celoživotní platnost

 

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz