Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Informace k výuce do 25. 1. 2021

V příštím týdnu, tj. od 25. ledna 2021, bude pokračovat výuka v současném režimu, který odpovídá stupni 5 matice opatření PES.

V Poděbradech 21. 1. 2021
Mgr. Jan Kupr, zástupce ředitelky


Informace k výuce do 22. 1. 2021

V období do 22. ledna 2021 pokračuje distanční výuka dle rozvrhu.

V Poděbradech, 6. ledna 2021
PhDr. Jana Podoláková, ředitelka