UČEBNICE PRO ČTVRTÝ ROČNÍK

Český jazyk a komunikace

 • Český jazyk pro 4. ročník SOŠ (SPN, M. Čechová, J. Kraus, V. Styblík, I. Svobodová)

Anglický jazyk

 • Maturita Solutions 3rd Edition INTERMEDIATE Student´s Book Czech Edition
 • Maturita Solutions 3rd Edition INTERMEDIATE Workbook Czech Edition

Německý jazyk

 • Direkt Neu 2
 • Pluspunkte Beruf-Erfolgreich in Gastronomie und Hotellerie A2/B1

Španělský jazyk

 • Aventura 2

Francouzský jazyk

 • Quartier Libre 2

VOP - Jazykový certifikát - NĚMČINA

 • T. Černý, K. Jansová: K maturitě bez obav (nová verze), Klett, ISBN 978-80-7397-227-1

VOP - Jazykový certifikát - FRANCOUZŠTINA

 • DELF actif scolaire et junior (niveau A2), nakladatelství ELI, ISBN 9788853613783

VOP - Jazykový certifikát - ŠPANĚLŠTINA

 • K nové maturitě bez obav

Základy společenských věd

 • pracovní listy učitele a vybrané kapitoly z níže uvedených učebnic (k dispozici ve šk. knihovně)
  Občanská nauka pro SŠ III. (Dudák, SPN)
  Základy společenských věd III. (Adamová)
  Společenské vědy pro SŠ, 4. díl, Didaktis

Literární výchova

 • Přehled světové literatury 20. století (Prokop)
 • Čítanka k Přehledu světové literatury 20. století (Prokop)
 • Přehled české literatury 20. století (Prokop)
 • Čítanka k Přehledu české literatury 20. století (Prokop)

Matematika

 • L. Hudcová, L. Kubinčíková: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, Praha, Prométheus (pro celou dobu studia)
 • Učební materiály na portálu OLAT

Matematika, 4. ročník

Účetnictví

 • KRÁLOVÁ, Irena. Účetnictví pro střední a vyšší odborné školy v hotelnictví a cestovním ruchu. 2. vydání. Praha: Fortuna, 2015. 192 s. ISBN 978-80-7373-036-9. (je již vydaná)

Makroekonomie, Finanční řízení

 • Finanční analýza pro SŠ a VOŠ (Irena Králová, Fortuna, 2009)
 • Makroekonomie a hospodářská politika státu (Irena Králová, Fortuna, 2010)

Marketing a management

 • Marketing a management pro SŠ a VOŠ hotelové (Kynclová, Karásková nakl. Fortuna, 2009)

Právo v podnikání

 • RYSKA R., PUŠKINOVÁ M. Právo pro střední školy. EDUKO. Poslední aktualizované vydání.

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz